487 lučka bojna (SAD)RSS

487 lučka bojna (SAD)
Sakrij kartu
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta196
487 lučki bataljon (transportni korpus), medicinski odred boravio je u Malpasu Monmouthshire 16. svibnja 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta201
487 lučki bataljon (transportni korpus), medicinski odred boravio je u Malpasu Monmouthshire 17. ožujka 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta204
487 lučki bataljon (transportni korpus), medicinski odred boravio je u Malpasu Monmouthshireu 18. travnja 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta206
487 Prijevozni korpus lučke bojne (-), stožer i stožer boravio je u Malpasu Monmouthshire 16. svibnja 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta213
487 Prijevozni korpus lučke bojne (-), stožer i stožer odsjeo je u Malpasu Monmouthshire 17. ožujka 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta226
487 Prijevozni korpus lučke bojne (-), stožer i stožer boravili su u Malpasu Monmouthshireu 18. travnja 1944.
Tredegar Park, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tredegar Park, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta448
487 Prijevozni korpus lučke bojne 184 Lučka satnija boravila je u Tredegar Park Monmouthshire 16. svibnja 1944
Newport, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Newport, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta189
487 Prijevozni korpus lučke bojne 185 Lučka četa boravila je u Newport Monmouthshireu 16. svibnja 1944
Cardiff, Glamorgan, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cardiff, Glamorgan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta188
487 Prijevozni korpus lučke bojne 186 Lučka četa boravila je u Cardiff Glamorganu 16. svibnja 1944
Newport, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Newport, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta197
487 Prijevozni korpus lučke bojne 187 Lučka četa boravila je u Newport Monmouthshireu 16. svibnja 1944
Tredegar Park, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tredegar Park, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta200
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 184 lučka satnija boravila je u Tredegar Park Monmouthshire 17. ožujka 1944.
Tredegar Park, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tredegar Park, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta240
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 184 lučka satnija boravila je u Tredegar Park Monmouthshire 18. travnja 1944.
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta207
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 185 lučke satnije boravio je u Malpasu Monmouthshire 17. ožujka 1944
Newport, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Newport, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta206
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 185 lučka satnija boravila je u Newport Monmouthshireu 18. travnja 1944
Cardiff, Glamorgan, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cardiff, Glamorgan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta194
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 186 lučke satnije boravio je u Cardiff Glamorganu 17. ožujka 1944
Cardiff, Glamorgan, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cardiff, Glamorgan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta210
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 186 lučka satnija boravila je u Cardiff Glamorganu 18. travnja 1944. godine
Newport, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Newport, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta190
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 187 lučka satnija boravila je u Newport Monmouthshireu 17. ožujka 1944
Newport, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Newport, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta200
487 Prijevozni korpus lučke bojne, 187 lučka satnija boravila je u Newport Monmouthshireu 18. travnja 1944
Malpas, Monmouthshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Malpas, Monmouthshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta211
487 Prijevozni korpus lučkog bataljuna, odred HQ i HQ boravio je u Malpasu Monmouthshire 22. lipnja 1944.