85. ornadska bojna (SAD)RSS

85. ornadska bojna (SAD)
Sakrij kartu
Chaddlewood, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Chaddlewood, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta262
85. bojna oružja boravila je u Chaddlewood Devonshire 25. ožujka 1944
Plympton, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plympton, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta299
85. Ordnance Bojna boravila je u Plymptonu Devonshire 22. svibnja 1944
Plympton, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plympton, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta284
85. ornadska bojna boravila je u Plymptonu Devonshire 25. travnja 1944. godine
Plympton, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plympton, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta306
85. Ordnance Bojna boravila je u Plymptonu Devonshire 29. lipnja 1944
Chaddlewood, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Chaddlewood, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta322
85. bojna oružja, medicinski odred boravio je u Chaddlewood Devonshire 25. ožujka 1944
Plympton, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plympton, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,242
85. oružnički bataljon, medicinski odred boravio je u Plymptonu u Devonshireu 22. svibnja 1944
Plympton, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plympton, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta381
85. oružnički bataljon, medicinski odred boravio je u Plymptonu u Devonshireu 25. travnja 1944