Preporučite ovaj oglas svom prijatelju - 2107 bojna municija za naoružanje, medicinski odred boravio je u Sharnbrook Bedfordshireu 08. travnja 1944.