85 servisna grupa (SAD)RSS

85 servisna grupa (SAD)
Sakrij kartu
Marlborough, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Marlborough, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta176
85 Chemical Company (Service Group) boravio je u Marlborough Wiltshireu 25. studenoga 1944
Portland, Dorset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Portland, Dorset
Grad | Područje
Datum
Posjeta193
85 Chemical Company (Service Group) boravila je u Portland Dorsetu 20. kolovoza 1944. godine
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta193
85 servisna grupa (-), stožer i stožerna eskadrila (-) boravili su u East Wrethamu Norfolk 20. kolovoza 1944.
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta228
85 Servisna grupa (-), stožer i stožerna eskadrila (-) boravili su u East Wrethamu Norfolk 22. svibnja 1944.
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta185
85 Service Group (-), HQ & HQ Squadron (-) boravili su u East Wretham Norfolku 25. travnja 1944.
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta233
85 Service Group (-), HQ & HQ Squadron (-) boravili su u East Wretham Norfolku 25. ožujka 1944.
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta235
85 Service Group (-), HQ & HQ Squadron (-) boravili su u East Wretham Norfolku 29. lipnja 1944.
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta177
85 Service Group boravio je u East Wretham Norfolku 25. studenog 1944. godine
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta204
85 Servisna grupa, 394 Servisna eskadrila boravila je u Martlesham Suffolku na istoku 20. kolovoza 1944
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta210
85 Service Group, 394 Service Squadron boravio je u Martlesham Suffolku na istoku 22. svibnja 1944
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta194
85 Servisna grupa, 394 Servisna eskadrila boravila je u Martlesham Suffolku na istoku 25. travnja 1944
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta171
85 Servisna grupa, 394 Servisna eskadrila boravila je u Martlesham Suffolku na istoku 25. ožujka 1944
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta181
85 Service Group, 394 Service Squadron boravio je u Martlesham Suffolku na istoku 29. lipnja 1944
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta476
85 Service Group, 395 Service Squadron boravila je u East Wretham Norfolku 20. kolovoza 1944
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta194
85 Service Group, 395 Service Squadron boravio je u East Wretham Norfolku 22. svibnja 1944
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta211
85 servisna grupa, 395 eskadrila boravila je u East Wrethamu Norfolk 25. travnja 1944
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta375
85 Service Group, 395 Service Squadron boravila je u East Wretham Norfolku 25. ožujka 1944
East Wretham, Norfolk, Ujedinjeno Kraljevstvo
Istočni Wretham, Norfolk
Grad | Područje
Datum
Posjeta166
85 Service Group, 395 Service Squadron boravila je u East Wretham Norfolku 29. lipnja 1944
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta205
85 Servisna skupina, štab i eskadrila, odred A boravili su u Martlesham Suffolku, istok, 20. kolovoza 1944.
Martlesham, Suffolk, Istok, Ujedinjeno Kraljevstvo
Martlesham, Suffolk, Istok
Grad | Područje
Datum
Posjeta217
85 Servisna skupina, štab i eskadrila, odred A boravili su u Martlesham Suffolku, istok, 22. svibnja 1944.