506 padobranska pješačka pukovnija (SAD)RSS

506 padobranska pješačka pukovnija (SAD)
Sakrij kartu
Hungerford, Berkshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Hungerford, Berkshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta183
506 padobranska pješačka pukovnija (-), HQ & HQ satnija boravila je u Hungerfordu Berkshire 18. ožujka 1944.
Littlecote, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Littlecote, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta174
506 padobranska pješačka pukovnija (-), HQ & HQ satnija boravila je u Littlecote Wiltshire 16. svibnja 1944.
Littlecote, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Littlecote, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta428
506 padobranska pješačka pukovnija (-), HQ & HQ satnija boravila je u Littlecote Wiltshire 19. travnja 1944.
Littlecote, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Littlecote, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta217
506 padobranska pješačka pukovnija (-), HQ & HQ satnija boravila je u Littlecote Wiltshire 23. lipnja 1944.
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta251
506 padobranska pješačka pukovnija (SAD) iskrcala se na dan D u Normandiji u Francuskoj
Hungerford, Berkshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Hungerford, Berkshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta199
506 padobranska pješačka pukovnija boravila je u Hungerfordu Berkshire 03. studenog 1944
Hungerford, Berkshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Hungerford, Berkshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta268
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun (-), HQ & HQ satnija boravila je u Hungerfordu Berkshire 18. ožujka 1944.
Littlecote, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Littlecote, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta197
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun (-), sjedište i četa boravili su u Littlecote Wiltshire 16. svibnja 1944.
Littlecote, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Littlecote, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta174
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun (-), sjedište i satnija boravili su u Littlecote Wiltshire 19. travnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta257
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija A boravila je u Aldbourne Wiltshireu 16. svibnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta217
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija A boravila je u Aldbourne Wiltshireu 18. ožujka 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta237
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija A boravila je u Aldbourne Wiltshireu 19. travnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta312
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija A boravila je u Aldbourne Wiltshireu 23. lipnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta202
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija B boravila je u Aldbourne Wiltshireu 16. svibnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta182
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija B boravila je u Aldbourne Wiltshireu 18. ožujka 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta188
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija B boravila je u Aldbourne Wiltshireu 19. travnja 1944.
Aldbourne, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aldbourne, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta226
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija B boravila je u Aldbourne Wiltshireu 23. lipnja 1944.
Ramsbury, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ramsbury, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta194
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija C boravila je u Ramsbury Wiltshireu 16. svibnja 1944.
Ramsbury, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ramsbury, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta228
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija C boravila je u Ramsbury Wiltshireu 18. ožujka 1944.
Ramsbury, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ramsbury, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta277
506 padobranska pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija C boravila je u Ramsbury Wiltshireu 19. travnja 1944.