2 Gunnery Vučeni ciljni let (SAD)RSS

2 Gunnery Vučeni ciljni let (SAD)
Sakrij kartu
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta483
2 Gunnery odvučeni ciljni let Goxhill Lincolnshire 15. srpnja 1944
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta549
2 topovska odvojena ciljana leta boravila su u Goxhillu Lincolnshire 01. ožujka 1944
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta504
2 Topovski odvučeni ciljni let boravio je u Goxhillu Lincolnshire 06. svibnja 1944
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta539
2 topovska odvojena ciljana leta boravila su u Goxhill Lincolnshireu 07. travnja 1944
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta500
2 Gunnery Towed Target Flight boravio je u Goxhill Lincolnshireu 08. lipnja 1944
Goxhill, Lincolnshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Goxhill, Lincolnshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta494
2 Gunnery Towed Target Flight boravio je u Goxhill Lincolnshire 23. rujna 1944