28 Izviđačka eskadrila konjanika (SAD)RSS

28 Izviđačka eskadrila konjanika (SAD)
Sakrij kartu
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta343
28. Konjička izvidnička eskadrila (-), sjedište i služba Trp boravili su u Gilford Down, NI 08. svibnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta324
28. Konjička izvidnička eskadrila (-), stožer i služba Trp boravili su u Gilford Down, NI 12. lipnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta320
28 Konjička izvidnička eskadrila (-), stožer, stožer i služba Trp boravili su u Gilford Down, NI 05. ožujka 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta339
28 Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana) (-), stožer i postrojba boravili su u Gilford Down, NI 10. travnja 1944.
Fintona, Tyrone, Sjeverna Irska
Fintona, Tyrone
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta312
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), satnija F (-) boravila je u Fintona Tyrone, NI 12. lipnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta342
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), satnija F boravila je u Tanderagee Armagh, NI 08. svibnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta280
28 Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), satnija F boravila je u Tanderagee Armagh, NI 10. travnja 1944.
Ballykinler, Down, Sjeverna Irska
Ballykinler, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta323
28 Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), satnija F, 3 vod boravila je u Ballykinler Down, NI 12. lipnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta296
28. Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), medicinski odred boravio je u Gilford Down, NI 08. svibnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta316
28. Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), medicinski odred boravio je u Gilford Down, NI 10. travnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta308
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), četa A boravila je u Tanderagee Armagh, NI 08. svibnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta306
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba A boravila je u Tanderagee Armagh, NI 10. travnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta327
28 Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), postrojba A boravila je u Tanderagee Armagh, NI 12. lipnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta340
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba B boravila je u Gilford Down, NI 08. svibnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta320
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba B boravila je u Gilford Down, NI 10. travnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta317
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba B boravila je u Gilford Down, NI 12. lipnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta315
28. Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), postrojba C boravila je u Gilford Down, NI 08. svibnja 1944.
Gilford, Down, Sjeverna Irska
Gilford, Dolje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta294
28. Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba C boravila je u Gilford Down, NI 10. travnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta316
28. Konjička izvidnička eskadrila (mehanizirana), postrojba E boravila je u Tanderagee Armagh, NI 08. svibnja 1944.
Tanderagee, Armagh, Sjeverna Irska
Tanderagee, Armagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta294
28 Izviđačka eskadrila konjanika (mehanizirana), postrojba E boravila je u Tanderagee Armagh, NI 10. travnja 1944.