bunkeriRSS

bunkeri

bunkeri

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,166
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 23
Ste. Marie du Mont, Francuska
Ti si. Marie du Mont
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,237
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,336
Bunker WN121
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,320
Bunker WN123
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,222
Bunker WN122
Le Grand Vey, Francuska
Grand Vey
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,510
Bunker WN1
Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta7,685
Plaža La Madeleine Utah, Francuska
Plaža La Madeleine Utah
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,926
Bunker WN5
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta857
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 1
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta760
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 10
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta756
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 100
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta643
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 101
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta684
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 102
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta687
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 103
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta727
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 104
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta684
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 105
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta740
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 106
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta856
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 107
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta701
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 108
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta697
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 109