Organizacije koje rade s ropskim radomRSS

Organizacije koje rade s ropskim radom
Sakrij kartu
Hagen, Njemačka
Hagen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta900
Letmathe-Oestrich, Njemačka
Letmathe-Oestrich
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta51,452
Frankfurt-Main, Njemačka
Frankfurt-Main
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta914
Hamburg, Njemačka
Hamburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta907
Hannover, Njemačka
Hannover
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,064
Dachau, Njemačka
Dachau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta865
Dachau, Njemačka
Dachau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta841
Remscheid, Njemačka
Remscheid
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta860
Alexanderwerk, AG i robovska radna snaga u Remscheidu
Witten-Annen, Njemačka
Witten-Annen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta846
Alexanderwerk, AG i robovska radna snaga u Witten-Annenu
Schwelm, Njemačka
schwelm
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta899
Auschwitz Birkenau, Poljska
Auschwitz Birkenau
Grad | Područje
Više datuma
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta868
Opće društvo za električnu energiju ('AEG') i ropski rad u Auschwitzu III
Auschwitz Birkenau, Poljska
Auschwitz Birkenau
Grad | Područje
Više datuma
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,297
Opće društvo za električnu energiju ('AEG') i ropski rad u Auschwitzu III
Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta833
Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,031
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft ('AEG') i ropski rad u Berlinu
Berlin-Henningsdorf, Njemačka
Berlin-Henningsdorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta984
Opće društvo za električnu energiju ('AEG') i ropski rad u Berlin-Henningsdorfu
Kędzierzyn-Koźle, Poljska
Kędzierzyn-Koźle
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,449
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft ('AEG') i ropski rad u Blechhammeru
Kędzierzyn-Koźle, Poljska
Kędzierzyn-Koźle
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta913
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft ('AEG') i ropski rad u Blechhammeru
Freiburg-Schlesien, Njemačka
Freiburg-Šleska
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta890
Opće društvo za električnu energiju ('AEG') i ropski rad u Freiburgu / Šleskoj
Freiburg-Schlesien, Njemačka
Freiburg-Šleska
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,023
Opće društvo za električnu energiju ('AEG') i ropski rad u Freiburgu / Šleskoj
Ofiar Gross Rosen 26, 58-152, Rogoźnica, Poljska
Rogoznica
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,344
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft ('AEG') i ropski rad u Gross-Rosenu