Preporučite ovaj oglas svom prijatelju - 623 Company Engineer Light Equipment Company boravila je u Wokingham Berkshireu 19. svibnja 1944