852 inžinjerijska bojna (SAD)RSS

852 inžinjerijska bojna (SAD)
Sakrij kartu
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta249
852 inženjerijska (zrakoplovna) bojna (-), sjedište je boravilo u Harrington Northamptonshireu 25. ožujka 1944.
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta265
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija A boravila je u Birch Essexu 22. svibnja 1944
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta351
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija A boravila je u Harrington Northamptonshire 25. travnja 1944.
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta245
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija A boravila je u Harrington Northamptonshire 25. ožujka 1944.
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta201
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija B boravila je u Birch Essexu 22. svibnja 1944
Brampton Grange, Huntingdonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Brampton Grange, Huntingdonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta234
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija B boravila je u Brampton Grange Huntingdonshireu 25. ožujka 1944.
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta214
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija B boravila je u Harrington Northamptonshire 25. travnja 1944.
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta215
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija C boravila je u Birch Essexu 22. svibnja 1944
Cheddington, Buckinghamshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cheddington, Buckinghamshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta211
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija C boravila je u Cheddington Buckinghamshireu 25. ožujka 1944.
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta252
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, satnija C boravila je u Harrington Northamptonshire 25. travnja 1944.
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta194
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, sjedište je boravilo u Birch Essexu 20. kolovoza 1944. godine
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta214
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, sjedište je boravilo u Birch Essexu 22. svibnja 1944
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta208
852 inženjerska (zrakoplovna) bojna, sjedište je boravilo u Birch Essexu 29. lipnja 1944
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta410
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, sjedište je boravilo u Harrington Northamptonshireu 25. travnja 1944.
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta215
852 Engineer (Aviation) Battalion, HQ & Service Company stayed at Birch Essex on 22 may 1944
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta233
852 Engineer (Aviation) Battalion, HQ & Service Company stayed at Harrington Northamptonshire on 25 april 1944
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta229
852 Engineer (Aviation) Battalion, HQ & Service Company stayed at Harrington Northamptonshire on 25 march 1944
Birch, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Breza, Essex
Grad | Područje
Datum
Posjeta250
852 inženjerski (zrakoplovni) bataljon, medicinski odjel boravio je u Birch Essexu 22. svibnja 1944
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta226
852 inžinjerijska (zrakoplovna) bojna, medicinski odjel boravila je u Harrington Northamptonshire 25. travnja 1944.
Harrington, Northamptonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Harrington, Northamptonshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta201
852 inženjerijska (zrakoplovna) bojna, medicinski odjel boravila je u Harrington Northamptonshire 25. ožujka 1944.