Sakrij kartu
Honsfeld, Belgija
Honsfeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta880
99. pješačka divizija (SAD) počiva u Honsfeldu
Hunningen, Belgija
Hunningen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta951
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Hünningenu prvi put
Murringen, Belgija
Žamor
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,202
99 pješačke divizije (SAD) u skladištu goriva u Murringenu
Köln, Njemačka
Keln
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,253
99 pješačke divizije (SAD) na Rajni kod Kelna
Blandford, Velika Britanija
Blandford
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,075
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Blandfordu (Longton Long, Dorset kasarne)
Aubel, Belgija
Aubel
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,041
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Aubelu
Butgenbach Liege, Belgija
Ležaljka Butgenbach
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta986
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Butgenbachu
Sourbrodt Liege, Belgija
Ležaljka Sourbrodt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta932
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Sourbrodtu (½ milje sjeverozapada)
Hunningen, Belgija
Hunningen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta959
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Hunningenu
Montenau, Belgija
Montenau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta946
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Montenauu
St Jean Sart, Belgija
Sveti Jean Sart
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta946
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u St Jean Sartu (3 milje S Aubel)
Duren Rhineland, Njemačka
Posljednja Rajna zemlja
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta922
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Durenu
Elsdorf, Njemačka
Elsdorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta871
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Elsdorfu
Neurath, Njemačka
Neurath
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta871
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Neurathu
Gohr, Njemačka
Gohr
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta899
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Gohr-u
Meckenheim, Njemačka
hockenheim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta948
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Meckenheimu
Linz, Njemačka
Linz
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta865
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Linzu
Nieder-Breitbach, Njemačka
Nieder-Breitbach
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,146
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Nieder-Breitbachu
Niedershausen, Njemačka
Niedershausen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta829
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Niedershausenu
Moscheim, Njemačka
Mosheim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,139
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Moscheimu