Sakrij kartu
Köln, Njemačka
Keln
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,510
99 pješačke divizije (SAD) na Rajni kod Kelna
Murringen, Belgija
Žamor
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,665
99 pješačke divizije (SAD) u skladištu goriva u Murringenu
Aubel, Belgija
aubel
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,307
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Aubelu
Blandford, Velika Britanija
Blandford
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,365
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Blandfordu (Longton Long, Dorset kasarne)
Butgenbach Liege, Belgija
Ležaljka Butgenbach
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,261
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Butgenbachu
Kamp Elsenborn, Belgija
Kamp Elsenborn
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta916
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u kampu Elsenborn
Duren Rhineland, Njemačka
Posljednja Rajna zemlja
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,186
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Durenu
Elsdorf, Njemačka
Elsdorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,103
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Elsdorfu
Fretter, Njemačka
Fretter
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta698
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Fretteru
Geisenhausen, Njemačka
Geisenhausen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta721
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Geisenhausenu
Gemunden, Njemačka
Gemunden
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta676
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Gemundenu
Gohr, Njemačka
Gohr
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,141
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Gohr-u
Greading, Njemačka
Ocjenjivanje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta854
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Greadingu
Hilpoltstein, Njemačka
Hilpoltstein
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta725
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Hilpoltsteinu
Hunningen, Belgija
Hunningen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,215
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Hunningenu
Hunningen, Belgija
Hunningen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,203
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Hünningenu prvi put
Jahrsfeld Rhineland, Njemačka
Godina polja Rajna
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta802
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Jahrsfeldu
Krofdorf-Gleiberg, Njemačka
Krofdorf-Gleiberg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta714
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Krofdorf-Gleibergu
Langenzenn Bavaria, Njemačka
Langenzenn Bavarska
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta711
Stožer 99 pješačke divizije (SAD) u Langenzennu
Linz, Njemačka
Linz
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,121
99 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Linzu