94 pješačka divizija (SAD)RSS

94 pješačka divizija (SAD)

94. pješačka divizija (SAD)

Oznaka podjele je kružni dizajn koji se sastoji od crne "9" na srebrnoj pozadini i srebrne "4" na crnoj pozadini odvojene dijagonalnom crtom, unutar maslinastog obruba. Oznake nemaju heraldički značaj.

 

Sakrij kartu
Baumholder, Njemačka
Baumholder
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,077
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Baumholderu
Baumholder, Njemačka
Baumholder
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta619
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Baumholderu
Biene Marne iz Francuske
Pa marne
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,104
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Bieneu
Birkenfeld, Njemačka
Birkenfeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta971
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Birkenfeldu
Chateaubriant Loire-Inferieure, Francuska
Chateaubriant Loire-Inferieure
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,163
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Chateaubriant
Chippenham, Velika Britanija
Chippenham
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,028
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Chippenhamu
Düsseldorf, Njemačka
Dusseldorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,202
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Düsseldorfu
Freudenberg, Njemačka
Freudenberg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,148
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Freudenbergu
Grunstadt, Njemačka
grunstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,046
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Grunstadtu
Hermeskeil, Njemačka
Hermeskeil
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,161
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Hermeskeilu
Krefeld, Njemačka
Krefeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta942
Stožer 94 pješačke divizije (SAD) u Krefeldu
Lampaden, Njemačka
svjetiljka
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,566
Stožer 94 pješačke divizije (SAD) u Lampadenu (1 km SE)
Otterberg Pfalz, Njemačka
Otterberg Palatinate
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,687
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Otterbergu
Plouay Morbihan, Francuska
Plouay Morbihan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,297
Sjedište 94 pješačke divizije (SAD) u Plouayu (2 km S)
Saarburg, Njemačka
Saarburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,231
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Saarburgu
Sierck-les-Bains, Francuska
Sierck-les-Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,396
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Sierck-les-Bainsu
Ste-Marie-du-Mont, Francuska
Ste-marie-du-mont
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,164
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Ste-Marie-du-Mont
Veckring, Francuska
Obrnuti prsten
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,153
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Veckringu
Willich, Njemačka
Willich
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,085
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Willichu
Chippenham, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Chippenham, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta590
94 sastav pješačke divizije boravio je u Chippenhamu Wiltshireu 30. studenog 1944