94 pješačka divizija (SAD)RSS

94 pješačka divizija (SAD)

94. pješačka divizija (SAD)

Oznaka podjele je kružni dizajn koji se sastoji od crne "9" na srebrnoj pozadini i srebrne "4" na crnoj pozadini odvojene dijagonalnom crtom, unutar maslinastog obruba. Oznake nemaju heraldički značaj.

 

Sakrij kartu
Chippenham, Velika Britanija
Chippenham
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta849
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Chippenhamu
Ste-Marie-du-Mont, Francuska
Ste-marie-du-mont
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta972
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Ste-Marie-du-Mont
Plouay Morbihan, Francuska
Plouay Morbihan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,101
Sjedište 94 pješačke divizije (SAD) u Plouayu (2 km S)
Chateaubriant Loire-Inferieure, Francuska
Chateaubriant Loire-Inferieure
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta970
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Chateaubriant
Biene Marne iz Francuske
Pa marne
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta921
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Bieneu
Veckring, Francuska
Obrnuti prsten
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta936
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Veckringu
Sierck-les-Bains, Francuska
Sierck-les-Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,174
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Sierck-les-Bainsu
Freudenberg, Njemačka
Freudenberg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta949
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Freudenbergu
Saarburg, Njemačka
Saarburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,036
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Saarburgu
Lampaden, Njemačka
svjetiljka
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,347
Stožer 94 pješačke divizije (SAD) u Lampadenu (1 km SE)
Hermeskeil, Njemačka
Hermeskeil
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta960
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Hermeskeilu
Birkenfeld, Njemačka
Birkenfeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta769
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Birkenfeldu
Baumholder, Njemačka
Baumholder
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta855
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Baumholderu
Otterberg Pfalz, Njemačka
Otterberg Palatinate
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,230
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Otterbergu
Grunstadt, Njemačka
grunstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta817
94 pješačke divizije (SAD) sa sjedištem u Grunstadtu
Baumholder, Njemačka
Baumholder
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta438
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Baumholderu
Willich, Njemačka
Willich
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta902
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Willichu
Krefeld, Njemačka
Krefeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta755
Stožer 94 pješačke divizije (SAD) u Krefeldu
Düsseldorf, Njemačka
Dusseldorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta997
94 Stožer pješačke divizije (SAD) u Düsseldorfu
Chippenham, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Chippenham, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta428
94 sastav pješačke divizije boravio je u Chippenhamu Wiltshireu 30. studenog 1944