Sakrij kartu
Brest, Francuska
Brest
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,200
8 pješačka divizija (SAD) kod Bresta
Brest, Francuska
Brest
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta979
8 pješačka divizija (SAD) u Brestu
Rennes, Francuska
Rennes
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta889
8 pješačka divizija (SAD) u Rennesu
Bergenhausen Rhineland, Njemačka
Bergenhausen, Porajnje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,815
8 pješačke divizije (SAD) Bergenhausen
Betton Ille-et-Vilaine, Francuska
Betton Ille-et-Vilaine
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,079
8 pješačka divizija (SAD) Betton (vic E)
Buschhütten Westfalen, Njemačka
Bush kolibe Westphalia
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,397
8 pješačke divizije (SAD) Bushhuts Westphalia
La Hayedu- Puits, Francuska
Hayedu- Pa
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta2,133
Duren Rhineland, Njemačka
Posljednja Rajna zemlja
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,582
8 pješačke divizije (SAD) Duren
Elberfeld Westphalia, Njemačka
Elberfeld Westphalia
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,619
8 pješačka divizija (SAD) Elberfeld
Filde Westfalen, Njemačka
Filde Westphalia
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,908
8 pješačka divizija (SAD) Filde
Gerdau, Mecklenburg, Njemačka
Gerdau, Mecklenburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,870
8 pješačka divizija (SAD) Gerdau
Germeter Rhineland, Njemačka
Germetar Rhineland
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta983
8 pješačka divizija (SAD) Germeter
Grosbous, Luksemburg
Grozan
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,042
8 pješačka divizija (SAD) Grosbous
Rajna Grosshau, Njemačka
Rajnska regija Grosshau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,283
8 pješačka divizija (SAD) Grosshau Rhineland
Hachenburg, Hessen-Nassau, Njemačka
Hachenburg, Hessen-Nassau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,442
8 pješačke divizije (SAD) Hachenburg
Hagenow Mecklenburg, Njemačka
Hagenow Mecklenburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,644
8 pješačka divizija (SAD) Hagenow
Haiger Hessen Nassau, Njemačka
Haiger Hessen Nassau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,301
8 pješačke divizije (SAD) Haiger
Omagh, Sjeverna Irska
Omagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta692
Stožer 8 pješačke divizije (SAD) u Omaghu, Sjeverna Irska
Omagh, Sjeverna Irska
Omagh
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,403
Stožer 8 pješačke divizije (SAD) u Omaghu, Sjeverna Irska
Omagh ,, Sjeverna Irska
Omagh,
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta520
Stožer 8 pješačke divizije (SAD) u Omaghu, Sjeverna Irska