45 pješačka divizija (SAD)RSS

45 pješačka divizija (SAD)

Dana 16. rujna 1940., 45. pješačka divizija federalizirana je u Aktivne dežurne snage. Dvije borbene zapovjedništva divizije, 89. i 90. brigada nisu aktivirane, jer je vojska za novi sukob favorizirala manja i svestranija pukovska zapovjedništva.

Divizija se temeljila na 157. pješačkoj pukovniji, 179. pješačkoj pukovniji i 180. pješačkoj pukovniji. U diviziju su također raspoređeni 158., 160., 171. i 189. poljska topnička bojna, 46. satnija za signalizaciju, 700. četa za naređenje, 45. intendantska satnija, 45. izviđačka četa, 120. inženjerijska borbena bojna i 120. medicinska bojna ,

Sakrij kartu
Aissey iz Francuske
Aissey
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta623
45 pješačka divizija (SAD) Aissey
Aufach, Njemačka
gore
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,480
45 pješačke divizije (SAD) Aufach
Baccarat, Francuska
Bakara
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,373
45 pješačke divizije (SAD) Baccarat
Bad Bruckenau, Njemačka
Bad Bruckenau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,269
45 pješačka divizija (SAD) Bad Bruckenau
Bains-les-Bains, Francuska
Bains-les-Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta724
45 pješačka divizija (SAD) Bains-les-Bains
Bains-les-Bains, Francuska
Bains-les-Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,121
45 pješačka divizija (SAD) Bains-les-Bains
Baume, Francuska
melem
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta669
45 pješačka divizija (SAD) Baume
Bourg, Francuska
Bourg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta688
45 pješačka divizija (SAD) Bourg
Bouxwiller, Francuska
Bouxwiller
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta693
45 pješačka divizija (SAD) Bouxwiller
Breitfurt Rheinland, Njemačka
Breitfurt Rhineland
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta763
45 pješačka divizija (SAD) Breitfurt
Cubry, Francuska
Cubry
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta632
45 pješačka divizija (SAD) Cubry
Ebermannstadt, Njemačka
Ebermannstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,162
45 pješačke divizije (SAD) Ebermannstadt
Epinal, Francuska
Epinal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,137
45 pješačka divizija (SAD) Epinal (vic E)
Epinal, Francuska
Epinal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta675
45 pješačka divizija (SAD) Epinal (vic W)
Espairon, Francuska
Espairon
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta909
45 pješačka divizija (SAD) Espairon
Feldmoching, Njemačka
Feldmoching
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,233
45 pješačka divizija (SAD) Feldmoching
Fox Amphoux, Francuska
Lisica Amphoux
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta730
45 pješačka divizija (SAD) Fox Amphoux
Fremifontanie (Gornji grad), Francuska
Fremifontanie (Gornji grad)
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta704
45. pješačka divizija (SAD) Fremifontanie (La Haute Ville)
Gersfeld, Njemačka
Gersfeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,387
45 pješačke divizije (SAD) Gersfeld
Girecourt, Francuska
Girecourt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta688
45 pješačka divizija (SAD) Girecourt