45 pješačka divizija (SAD)RSS

45 pješačka divizija (SAD)

Dana 16. rujna 1940., 45. pješačka divizija federalizirana je u Aktivne dežurne snage. Dvije borbene zapovjedništva divizije, 89. i 90. brigada nisu aktivirane, jer je vojska za novi sukob favorizirala manja i svestranija pukovska zapovjedništva.

Divizija se temeljila na 157. pješačkoj pukovniji, 179. pješačkoj pukovniji i 180. pješačkoj pukovniji. U diviziju su također raspoređeni 158., 160., 171. i 189. poljska topnička bojna, 46. satnija za signalizaciju, 700. četa za naređenje, 45. intendantska satnija, 45. izviđačka četa, 120. inženjerijska borbena bojna i 120. medicinska bojna ,

Sakrij kartu
Saal Thuringia, Njemačka
Soba Tiringija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta938
45 pješačka divizija (SAD) Saal
Westhöffen Hessen, Njemačka
Westhöffen Hessen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta917
45 pješačke divizije (SAD) Westhoffen
Munchen, Njemačka
Minhen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,235
45 pješačke divizije (SAD) Munchen
Feldmoching, Njemačka
Feldmoching
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta894
45 pješačka divizija (SAD) Feldmoching
Haimhausen, Njemačka
Haimhausen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta970
45 pješačka divizija (SAD) Haimhausen
Schrobenhausen, Njemačka
Schrobenhausen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta870
45 pješačka divizija (SAD) Schrobenhausen
Langenaltheim, Njemačka
Langenaltheim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta911
45 pješačka divizija (SAD) Langenaltheim
Weissenburg, Njemačka
Weissenburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta937
45 pješačka divizija (SAD) Weissenburg
Roth, Njemačka
Roth
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta914
45 pješačka divizija (SAD) Roth
Lauf, Njemačka
trčanje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta901
Trčanje 45 pješačke divizije (SAD)
Ebermannstadt, Njemačka
Ebermannstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta823
45 pješačke divizije (SAD) Ebermannstadt
Hallstadt, Njemačka
hallstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta900
45 pješačke divizije (SAD) Hallstadt
Rattelsdorf, Njemačka
Rattelsdorf
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta906
45 pješačka divizija (SAD) Rattelsdorf
Gersfeld, Njemačka
Gersfeld
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,038
45 pješačke divizije (SAD) Gersfeld
Bad Bruckenau, Njemačka
Bad Bruckenau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta902
45 pješačka divizija (SAD) Bad Bruckenau
Mernes, Njemačka
Mernes
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta995
45 pješačka divizija (SAD) Mernes
Aufach, Njemačka
gore
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,143
45 pješačke divizije (SAD) Aufach
Gross Ostheim, Njemačka
Gross Ostheim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta832
45 pješačke divizije (SAD) Gross Ostheim
Zwingenberg, Njemačka
Zwingenberg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta914
45 pješačka divizija (SAD) Zwingenberg
Grunstadt, Njemačka
grunstadt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,263
45 pješačka divizija (SAD) Grunstadt