Sakrij kartu
Cheux, Francuska
Cheux
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Epsom 26.-30. Lipnja
Posjeta2,175
15. (škotska) pješačka divizija koju je razriješila 43. (Wessex) pješačka divizija
Verson, Francuska
inačicu
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,475
43 (Wessex) pješačka divizija (UK) napada na visinsko tlo
Geilenkirchen, Njemačka
Geilenkirchen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,667
43. pješačka divizija (Wessex) (Velika Britanija) napredovala je na Geilenkirchen
Xanten, Njemačka
xanten
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,887
43. (Wessex) pješačka divizija (UK) napreduje na Gochu
Goch, Njemačka
Crvena
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta3,542
Mont Pinçon, Francuska
Planina Pinçon
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta3,174
43. (Wessex) pješačka divizija (UK) na Mont Pinçonu
Esquay-Notre-Dame, Francuska
Esquay-Notre-Dame
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,654
43. (Wessex) pješačka divizija (UK) teška smokva Hill 112