Sakrij kartu
Bernieres-sur-Mer, Francuska
Bernieres-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta2,086
Garquelles Sequeville, Francuska
Garquelles Sequeville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
  • Proljeće 25. - 27. srpnja
Posjeta1,169
3 pješačka divizija (CAN) zarobila je Garquelles Sequeville
Caen
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,906
General bojnik Rod Keller