116 pješačke pukovnije (SAD)RSS

116 pješačke pukovnije (SAD)

116. pješačka pukovnija

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,002
116 pješačka pukovnija (SAD) iskrcala se na dan D u Normandiji u Francuskoj
14710, Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta2,798
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,166
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,150
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,371
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,596
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,163
Colleville-sur-Mere, Francuska
Colleville-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,180
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,129
Saint-Laurent-sur-Mere, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,139
Vierville-sur-Mer, Francuska
Vierville-sur-mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,179
Vierville-sur-Mer, Francuska
Vierville-sur-mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,203
Vierville-sur-Mer, Francuska
Vierville-sur-mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,588
Vierville-sur-Mer, Francuska
Vierville-sur-mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta671
Vierville-sur-Mer, Francuska
Vierville-sur-mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,072
Plaža Omaha, Francuska
Plaža Omaha
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,411
Plaža Omaha, Francuska
Plaža Omaha
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta9,547
116. pješačka pukovnija (SAD) Slijetanje na plažu Omaha (Easy Red)
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta5,155
Hal Baumgarten, tvrtka B-116 inf.reg. - 29 inf.div.
14710, Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,274
Maisy, Francuska
Maisy
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nije točno. Mjesto poznato samo na oko +/- 10 km
Posjeta1,239