Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta981
29 pješačke divizije (SAD) sletjelo se na dan D u Normandiji u Francuskoj
Isigny-sur-Mer, Francuska
Isigny-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta2,981
Saint-Lo, Francuska
Saint-Lo
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,809
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta3,000
Rijeka Elbe do 4. svibnja 17. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,480
Rijeka Elbe do 4. svibnja 16. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,226
Rijeka Elbe do 4. svibnja 15. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,238
Rijeka Elbe do 4. svibnja 14. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,841
Rijeka Elbe do 4. svibnja 13. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,218
Rijeka Elbe do 4. svibnja 12. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,276
Rijeka Elbe do 4. svibnja 11. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,199
Rijeka Elbe do 4. svibnja 10. dana
Brest, Francuska
Brest
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,433
Oslobođenje Bresta, 25. kolovoza do 18. rujna.
Saint-Lo, Francuska
Saint-Lo
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,129
Oslobođenje Saint-Lô-a
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta755
Rijeka Elbe do 4. svibnja 9. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta696
Rijeka Elbe do 4. svibnja 8. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,312
Rijeka Elbe do 4. svibnja 7. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta732
Rijeka Elbe do 4. svibnja 6. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta673
Rijeka Elbe do 4. svibnja 5. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta669
Rijeka Elbe do 4. svibnja 4. dana
Rijeka Elbe, Njemačka
Rijeka Elba
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta720
Rijeka Elbe do 4. svibnja 3d dan