Sakrij kartu
Rijksweg, 9917PT, Wirdum, Nizozemska
Wirdum
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta980
2 Kanadska pješačka divizija oslobađanje Wirduma
Rocuancourt, Francuska
Rocuancourt
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
  • Proljeće 25. - 27. srpnja
Posjeta1,267
2 kanadska pješačka divizija zauzela je Rocuancourt
Fontenay Le Marion, Francuska
Fontenay Le Marion
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
  • Proljeće 25. - 27. srpnja
Posjeta1,066
2 kanadska pješačka divizija zauzela je Fontenay Le Marion