Sakrij kartu
Soltau, Njemačka
Šoltau
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,369
7. oklopna divizija (UK) pogurala je prema Soltaulu
Ghent, Belgija
Ghent
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta961
7. oklopna divizija (UK) ponovno okupljena u Gentu
Malines, Belgija
Mechelen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta850
7. oklopna divizija (UK) ponovno okupljena u Malinesu
Malines, Belgija
Mechelen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta537
7. oklopna divizija (UK) ponovno okupljena u Malinesu
Bretonne Forest, Francuska
Bretonne Forest
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta869
7. oklopna divizija (UK) stigla je do Seine
Millen, Nizozemska
Millen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta891
7. oklopna divizija (UK) razriješila je gardu
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,864
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta808
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta750
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta870
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta769
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta796
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta827
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta811
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,123
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta890
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta986
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta866
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta807
Jeruzalem, Francuska
Jerusalim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta840