Sakrij kartu
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Goodwood 18.-20. Srpnja
Posjeta942
Predstojeći napad 7. oklopne divizije (UK) Goodwood
Hamburg, Njemačka
Hamburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,179
General oklopne divizije (UK) general Woltz (zapovjednik Hamburga) stigao je u divizijsko sjedište
Hamburg, Njemačka
Hamburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,139
Predala se 7. oklopna divizija (UK) Hamburg
Hamburg, Njemačka
Hamburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta907
7. oklopna divizija (UK) u Hamburg
Arromanches Les Baines, Francuska
Arromanches Les Baines
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,959
Gent, Francuska
Ghent
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,711
Oslobađanje Genta od 7. oklopne divizije (UK)
Fallingbostel, Njemačka
Fallingbostel
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,016
Oslobođenje 7. oklopne divizije (UK) Stalag 357
Tilbury, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tilbury
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,348
7. oklopna divizija (UK) premjestila je Tilbury
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Goodwood 18.-20. Srpnja
Posjeta849
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta562
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 2. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta808
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 3. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta802
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 4. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,388
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 5. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,282
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 6. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta824
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 7. dan
Demouville, Francuska
Demouville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta800
7. oklopna divizija (UK) u blizini Demouvillea 8. dan
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta812
7. oklopna divizija (UK) sjeverni Caen
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta936
7. oklopna divizija (UK) sjeverozapadno od Caena
Arromanche, Francuska
Arromanche
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,471
Prekršaj 7. oklopne divizije (UK) prema Arromancheu
Bayeux, Francuska
Bayeux
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,652
Prekršaj 7. oklopne divizije (UK) prema Bayeuxu