Sakrij kartu
Wesel, Njemačka
Vjenčanje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta998
7. oklopna divizija (UK) preko Rajne
Wesel, Njemačka
Vjenčanje
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Pljačka 23. ožujka
Posjeta1,079
Napad 7. oklopne divizije (UK) na Wesel
Loon op Zand, Nizozemska
Nadnica na Zandu
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,210
Livarot, Francuska
Livarot
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,148
7. oklopna divizija (UK) zarobila Livarota
Halen blizu Osnabrücka, Njemačka
Halen u blizini Osnabrücka
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,124
7. oklopna divizija (UK) prešla je kanal Osnabruck
Livarot, Francuska
Livarot
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta999
7. oklopna divizija (UK) prelazi rijeku Vie
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,401
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 1. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,945
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 10. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,361
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 11. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,252
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 12. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,794
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 13. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,226
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 14. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,338
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 2. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,330
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 3. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,297
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 4. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,360
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 5. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,266
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 6. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,317
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 7. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,305
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 8. dan
Caumont-l'Eventé, Francuska
Caumont-l'Eventé
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,299
7. oklopna divizija (UK) istočno od Caumonta 9. dan