Sakrij kartu
Obertiefenbach, Njemačka
Obertiefenbach
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta888
31. tenkovska bojna bori se za Deekenbach
Vielsalm, Belgija
Vielsalm
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta688
7 oklopna divizija (SAD) u blizini Vielsalma
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta487
7 oklopna divizijska grupa boravila je u Tidworthu Wiltshireu 15. kolovoza 1944. godine
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,070
7 Zapovjedništvo A oklopne divizije A boravilo je u Tidworthu Wiltshire 16. kolovoza 1944
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta459
7 Zapovjedništvo B oklopne divizije B boravilo je u Tidworthu Wiltshire 16. kolovoza 1944
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta440
7 Protuobavještajni korpus oklopne divizije boravio je u Tidworthu Wiltshire 16. kolovoza 1944. godine
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta475
7 Sjedište oklopne divizije boravilo je u Tidworthu Wiltshireu 16. kolovoza 1944. godine
Oberkirchen, Njemačka
Oberkirchen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta870
7 oklopna divizija u stražnjem vrtu kuće u Oberkirchenu
Bad Godesberg, Njemačka
loš Godesberg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta608
7 oklopna divizija M4 Shermanov vod u Bad Godesbergu
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta459
7 Vod vojne oklopne divizije boravio je u Tidworthu Wiltshire 16. kolovoza 1944
Tidworth, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tidworth, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta450
7 Sjedište oklopne divizije Tn boravilo je u Tidworthu Wiltshire 16. kolovoza 1944
Kington, Herefordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Kington, Herefordshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta424
7 oklopna divizija, Napredni odred boravio je u Kington Herefordshireu 19. svibnja 1944
Leominster, Herefordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Leominster, Herefordshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta445
7 oklopna divizija, Napredni odred boravila je u Leominster Herefordshireu 26. lipnja 1944
Forrest, Nizozemska
Forrest
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,165
Mullem, Nizozemska
mullem
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,249
Stevensbeek, Nizozemska
Stevensbeek
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,604
Stevensbeek, Nizozemska
Stevensbeek
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,454
Vortum, Nizozemska
Vortum
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,507
Bromskirchen, Njemačka
Bromskirchen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,095
7. oklopna divizija (SAD) Bromskirchen
Bünde Westphalia, Njemačka
Bünde Westphalia
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,191
7. oklopna divizija (SAD) Bünde Westphalia