Sakrij kartu
Marigny Normandy, Francuska
Marigny Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,927
Mortain iz Francuske
Mortain
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
Posjeta1,120
2 oklopna divizija u Mortain / Fontenermont / Vire
Hornburg, Njemačka
Helmove Klisure
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,202
Louvain, Belgija
Leuven
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,203
2. oklopna divizija (SAD) Louvain (vic SE)
Elze, Njemačka
Elze
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,194
Stožer 2. oklopne divizije (SAD) blizu Elzea
Soder, Njemačka
Soder
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,341
Stožer 2. oklopne divizije (SAD) u blizini Sodera
Kaunitz, Njemačka
Kaunitz
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,802
2. oklopna divizija (SAD) blizu Kaunitza
Strabeek, Nizozemska
Strabeek
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,400
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Strabeek
Houthem, Nizozemska
Houthem
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,243
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Houthem
Broekhem, Nizozemska
Broekhem
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,087
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Broekhem
Windraak, Nizozemska
Vjetar Zmaj
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,199
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Windraak
Stadbroek, Nizozemska
Stadbroek
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,058
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Stadbroek
Sittard, Nizozemska
Sittard
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,139
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Sittard
Schipperskerk, Nizozemska
Schipperskerk
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,138
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Schipperskerk
Papenhoven, Nizozemska
Papenhoven
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,280
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Papenhoven
Overhoven, Nizozemska
Overhoven
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta971
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Overhoven
Ophoven, Nizozemska
Ophoven
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta940
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Ophoven
Obbicht, Nizozemska
Obbicht
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,045
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Obbicht
Munstergeleen, Nizozemska
Munstergeleen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,050
2. oklopna divizija (SAD) oslobodila je Munstergeleen