9 oklopna pešadijska bojna (SAD)RSS

9 oklopna pešadijska bojna (SAD)
Sakrij kartu
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta465
Stožer 9 oklopno-pješačke bojne boravio je u Sandywell Parku Gloucestershire 22. kolovoza 1944. godine
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta446
9 oklopno-pješačka bojna, satnija A boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta516
9 oklopno-pješačka bojna, satnija A boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta437
9 oklopno-pješačka bojna, satnija B boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944. godine
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta460
9 oklopno-pješačka bojna, satnija B boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta453
9 oklopno-pješačka bojna, satnija C boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944. godine
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta446
9 oklopno-pješačka bojna, satnija C boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta575
9 oklopno-pješačka bojna, satnija satnije boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta527
9 oklopno-pješačka bojna, stožerna satnija boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta452
9 oklopno-pješačka bojna, sjedište je boravilo u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta511
9 oklopno-pješačka bojna, sjedište je boravilo u Sandywell Parku Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta484
9 oklopno-pješačka bojna, sjedište je boravilo u Sandywell Park Gloucestershire 29. lipnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta445
9 oklopno-pješačka bojna, medicinski odred boravio je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta446
9 oklopno-pješačka bojna, medicinski odred boravio je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta477
9 oklopno-pješačka bojna, uslužna satnija boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 22. svibnja 1944
Sandywell Park, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sandywell Park, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Posjeta496
9 oklopno-pješačka bojna, uslužna satnija boravila je u Sandywell Park Gloucestershire 25. travnja 1944.