Sakrij kartu
Bastogne, Belgija
Bastogne
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,052
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Bastogneu
Bayreuth, Njemačka
Bayreuth
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,852
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Bayreuthu
Boxtel, Nizozemska
boxtel
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta857
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Boxtelu
Budesheim, Njemačka
Budesheim
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta849
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Budesheimu
Ell, Nizozemska
lakat
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,335
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Ell
Ell, Nizozemska
lakat
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,346
Grafenwohr, Njemačka
Grafenwohr
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,440
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Grafenwohru
Grainfeld Hessen, Njemačka
Grainfeld Hessen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta829
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Grainfeldu
Guignicourt-sur-Vence, Francuska
Guignicourt-sur-Vence
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,284
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Guignicourt-sur-Venceu
Hemroulle, Belgija
Hemroulle
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta755
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Hemroulleu
Herscheid, Njemačka
Herscheid
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta756
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Herscheidu
Horst, Nizozemska
Horst
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta785
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Horstu
Kirchschlag Gornja Austrija, Austrija
Kirchschlag Gornja Austrija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,449
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Kirchschlagu
Langenselbold, Njemačka
Langenselbold
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta746
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Langenselboldu
Duže, Belgija
Duže
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta762
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Longlieru
Mainleus, Njemačka
Mainleus
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,289
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Mainleusu
Neidermendig, Njemačka
Zavidljiv
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta870
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Neidermendigu
Neufelden, Austrija
Neufelden
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,450
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Neufeldenu
Ober Neukirchen, Austrija
Ober Neukirchen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,267
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Ober Neukirchenu
Oberbibrach, Njemačka
Oberbibrach
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,231
Stožer 11. oklopne divizije (SAD) u Oberbibrachu