Preporučite ovaj popis svom prijatelju - Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D 181