Rezerve na dan DRSS

Sakrij kartu
Warrington, Lancashire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Warrington, Lancashire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,108
154 Vojna poštanska jedinica boravila je u Warringtonu Lancashire 06. lipnja 1944
Dorchester, Dorset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dorchester, Dorset
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta765
155 Vojna poštanska jedinica boravila je u Dorchesteru Dorsetu 06. lipnja 1944
Plymouth, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Plymouth, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta789
155 prometnih korpusa lučke tvrtke boravilo je u Plymouthu u Devonshireu 06. lipnja 1944
Stansted, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Stansted, Essex
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta761
156 Vojna poštanska jedinica boravila je u Stansted Essexu 06. lipnja 1944
Ilfracombe, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ilfracombe, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,491
156 pješačka pukovnija (-), sjedište je boravilo u Ilfracombe Devonshire 06. lipnja 1944
Liverpool, Lancashire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Liverpool, Lancashire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta826
156 pješačka pukovnija, 1 bataljun (-), HQ & HQ satnija (-) boravila je u Liverpoolu Lancashire 06. lipnja 1944.
St Dennis, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo
St. Dennis, Cornwall
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta865
156 pješačka pukovnija, 1 bataljon, satnija A boravila je u St. Dennis Cornwallu 06. lipnja 1944
Cheltenham, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cheltenham, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta692
156 pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija B (-) boravila je u Cheltenham Gloucestershireu 06. lipnja 1944.
Long Downs, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dugi padovi, Cornwall
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta696
156 pješačka pukovnija, 1 bataljon, satnija B, 1 vod boravio je u Long Downs Cornwallu 06. lipnja 1944.
Bourton-on-the-Hill, Gloucestershire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Bourton-on-the-Hill, Gloucestershire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta682
156 pješačka pukovnija, 1 bataljon, satnija C boravila je u Bourton-on-the-Hill Gloucestershire 06. lipnja 1944.
Falmouth, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo
Falmouth, Cornwall
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta685
156 pješačka pukovnija, 1 bataljun, satnija D boravila je u Falmouth Cornwallu 06. lipnja 1944
St Dennis, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo
St. Dennis, Cornwall
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta637
156 pješačka pukovnija, 1 bataljon, stožer i četa, odred A boravili su u St. Dennis Cornwallu 06. lipnja 1944.
Ivybridge, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Ivybridge, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta687
156 pješačka pukovnija, 2 bataljun (-), HQ & HQ satnija boravila je u Ivybridge Devonshire 06. lipnja 1944.
Totnes, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Totnes, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta630
156 pješačka pukovnija, 2 bataljun, satnija E boravila je u Totnes Devonshireu 06. lipnja 1944
Teddington, Middlesex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Teddington, Middlesex
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta619
156 pješačka pukovnija, 2 bataljun, satnija F boravila je u Teddington Middlesexu 06. lipnja 1944
Exeter, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Exeter, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta644
156 pješačka pukovnija, 2 bataljun, satnija G boravila je u Exeteru Devonshire 06. lipnja 1944
Teignmouth, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Teignmouth, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta631
156 pješačka pukovnija, 2 bataljun, satnija H boravila je u Teignmouthu u Devonshireu 06. lipnja 1944.
Dunkeswell, Devonshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dunkeswell, Devonshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta670
156 pješačka pukovnija, 3 bataljun (-), HQ & HQ satnija (-) boravila je u Dunkeswell Devonshire 06. lipnja 1944.
Torpoint, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo
Torpoint, Cornwall
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta605
156 pješačka pukovnija, 3 bataljun, satnija Bio sam u Torpoint Cornwallu 06. lipnja 1944
Netley, Hampshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Netley, Hampshire
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta650
156 pješačka pukovnija, 3 bataljun, satnija K, odred A boravila je u Netley Hampshireu 06. lipnja 1944.