Pomorske akcije na dan DRSS

Sakrij kartu
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta691
Georges Leygues (F) položaj u blizini cijene Normandije
Plaža Omaha, Francuska
Plaža Omaha
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,127
Georges Leygues (Ž) cilja na plažu Omaha
Bernieres-sur-Mer, Francuska
Bernieres-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,207
HMCS princ David
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,122
Longues sur Mer, Francuska
Čezne na Meru
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,297
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,239
HMS Arethusa (26) 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,578
HMS Argonaut dio Bombardirajuće snage K u blizini plaže Gold na Dan D
Vaux sur Aure, Francuska
Vaux sur Aure
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,200
HMS Argonaut cilja Vaux sur Aure
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,513
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta922
Položaj HMS Black Prince u blizini obale Normandije
Morsaline, Francuska
Morsaline
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,154
HMS Black Prince cilja na morzaline
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,085
HMS Bulolo (Velika Britanija) u blizini plaže Gold
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,338
HMS Danae (D44) prije obale Normandije 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,364
HMS dijadema (84)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,732
Zmaj HMS (D46)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,944
HMS Smaragdni dio Bombardirajuće snage K u blizini plaže Gold na Dan D
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta777
Položaj HMS Enterprise blizu obale Normandije
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,405
HMS Enterprise cilja na plažu Utah
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta923
Položaj HMS Erebus blizu obale Normandije
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,483
HMS Erebus meta Barfleur