Pomorske akcije na dan DRSS

Sakrij kartu
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,489
Zmaj HMS (D46)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,251
HMS frobisher (D81)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,280
HMS Hilary (1931)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,093
HMS Scila 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,377
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,664
USS Bayfield (APA-33)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,498
USS Arkansas (BB-33) 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,007
HMS Arethusa (26) 1. dan
Bernieres-sur-Mer, Francuska
Bernieres-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta957
HMCS princ David
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,035
HMS Danae (D44) prije obale Normandije 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,940
HMS Warspite (03)
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta3,567
HMS Roberts
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,187
HMS dijadema (84)
Hermanville-sur-Mer, Francuska
Hermanville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta4,498
Potonuo norveški razarač HNoM Svenner
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,356
HMS Argonaut dio Bombardirajuće snage K u blizini plaže Gold na Dan D
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,200
HNLMS Flores dio bombardiranja Force K u blizini plaže Gold na Dan D
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,623
HMS Smaragdni dio Bombardirajuće snage K u blizini plaže Gold na Dan D
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta3,552
HMS Largs 1. dan
Obala Normandije, Francuska
Obala Normandije
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta2,202
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
operacija
 • Neptun 6.-30. Lipnja
Posjeta1,179
HMS Erebus meta Barfleur