Iskakanje i padobranski skokovi na dan DRSS

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta513
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 218
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta523
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 219
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta558
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 220
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta776
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 221
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta520
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 222
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta503
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 223
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta491
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 224
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta519
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 225
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta570
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 226
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta532
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 227
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta471
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 228
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta513
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 229
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta562
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 230
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta581
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 231
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta563
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 232
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta515
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 233
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta537
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 234
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta531
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 235
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta519
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 236
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta521
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 237