Iskakanje i padobranski skokovi na dan DRSS

Sakrij kartu
Avranches, Francuska
Avranches
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,832
Iskapanje folije i paradumije Avranches
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,445
Iskapanje folija i paradumija Caen
Rouen, Francuska
Rouen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,456
Iskapanje folija i paradumija Rouen
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,345
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 101
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,264
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 102
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta2,131
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 103
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,383
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 104
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,788
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 105
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,378
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 106
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,586
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 107
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,315
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 108
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,370
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 109
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,281
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 110
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,535
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 111
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,237
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 112
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,323
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 113
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,399
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 114
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,348
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 115
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,944
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 116
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,369
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 117