Iskakanje i padobranski skokovi na dan DRSS

Sakrij kartu
Avranches, Francuska
Avranches
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,339
Iskapanje folije i paradumije Avranches
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,105
Iskapanje folija i paradumija Caen
Rouen, Francuska
Rouen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
operacija
  • Titanic 5. - 6. lipnja
Posjeta1,092
Iskapanje folija i paradumija Rouen
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta929
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 101
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta819
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 102
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,388
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 103
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta914
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 104
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,270
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 105
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta925
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 106
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,023
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 107
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta891
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 108
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta918
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 109
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta849
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 110
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,091
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 111
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta811
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 112
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta858
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 113
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta930
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 114
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta879
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 115
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,383
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 116
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta918
Lokacije 82. i 101. slijetanje u zraku na položaju D dana 117