Njemačka obrana dana DRSS

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta2,044
Njemački kontranapadi u noći sa 6. na 7. lipnja. Pozicija 3
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,091
Njemački kontranapadi u noći sa 6. na 7. lipnja. Pozicija 4
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,261
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 1
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,000
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 10
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,214
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 100
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta858
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 101
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta901
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 102
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta899
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 103
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta963
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 104
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta902
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 105
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,004
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 106
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,322
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 107
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta914
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 108
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta927
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 109
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta795
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 11
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta566
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 110
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta628
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 111
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta576
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 112
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta685
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 113
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta693
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 12