Njemačka obrana dana DRSS

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,213
Stvarno mjesto njemačkog oružja. Položaj
Le Grand Vey, Francuska
Grand Vey
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta2,032
Bunker WN1
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,825
Bunker WN121
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,730
Bunker WN122
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,816
Bunker WN123
Plaža La Madeleine Utah, Francuska
Plaža La Madeleine Utah
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta2,523
Bunker WN5
Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta10,184
Beuville, Francuska
Beuville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,796
Njemački 21 Pantzerdivision drži Périers Ridge
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,211
Njemački kazamat broj 4
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,205
Njemački kazamat broj 5
Datum
Koordinate statusa Nije poznato mjesto
Posjeta1,101
Njemačka žrtva Dana D
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,714
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 1
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,335
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 2
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,174
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 3
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,200
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 4
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta2,505
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 5
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,279
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 6
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,160
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 7
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,015
Njemački kontranapadi u noći sa 6. na 7. lipnja. Pozicija 1
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,048
Njemački kontranapadi u noći sa 6. na 7. lipnja. Pozicija 2