Njemačka obrana dana DRSS

Sakrij kartu
Beuville, Francuska
Beuville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,437
Njemački 21 Pantzerdivision drži Périers Ridge
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,154
Njemačka obrana u Normandiji, položaj 23
Ste. Marie du Mont, Francuska
Ti si. Marie du Mont
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Područje pretraživanja više od 10 km
Posjeta1,228
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,323
Bunker WN121
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,306
Bunker WN123
Barfleur, Francuska
Barfleur
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,206
Bunker WN122
Le Grand Vey, Francuska
Grand Vey
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,496
Bunker WN1
Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta7,608
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta880
Stvarno mjesto njemačkog oružja. Položaj
Plaža La Madeleine Utah, Francuska
Plaža La Madeleine Utah
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,911
Bunker WN5
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta878
Njemački kazamat broj 4
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta889
Njemački kazamat broj 5
Datum
Koordinate statusa Nije poznato mjesto
Posjeta703
Njemačka žrtva Dana D
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,185
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 1
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta924
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 2
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta835
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 3
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta874
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 4
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,339
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 5
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta939
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 6
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta832
Njemački kontranapad poslijepodne 6. lipnja. Pozicija 7