Lokacije na dan DRSS

Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta878
Zona ispuštanja D
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta895
Zona ispuštanja T
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta905
Zona ispuštanja A
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta984
Zona ispuštanja N
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,064
Zona ispuštanja O
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,228
Zona pada C
Saint-Laurent-sur-Mer, Francuska
Saint-Laurent-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,407
Plaža Gold, Francuska
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta986
Gold Beach Jig West
Plaža Gold, Francuska
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,066
Gold Beach Jig Istok
Plaža Gold, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,427
Zlatna plaža King West
Colleville-sur-Mer, Francuska
Colleville-sur-Mer
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,177
Plaža Omaha Izlaz E-3
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,240
Plaža Omaha Fox Green West
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,017
Plaža Omaha Fox Green East
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta984
Plaža Omaha Jednostavno crveni zapad
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta882
Omaha Beach Easy Red East
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta885
Plaža Omaha Easy Green West
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta924
Plaža Omaha Easy Green East
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,268
Omaha Beach Dog Red West
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,011
Omaha Beach Dog Red East
Plaža Omaha, Francuska
Datum
Koordinate statusa Točnost je otprilike +/- 1 km
Posjeta1,470
Omaha Beach Dog White West