Sakrij kartu
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta835
Reviers, Francuska
Okruzi
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta858
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta930
116 pješačka pukovnija (SAD) iskrcala se na dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,275
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta761
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta921
2 pješačka bojna Ranger, satnija F u LCA 883
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,058
2 pješačka bojna Ranger, satnija F u LCA 884
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,133
2 pješačka bojna Ranger, satnija F u LCA 887
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,059
2 pješačka bojna, četa D u LCA 858
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,009
2 pješačka bojna, četa D u LCA 668
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,752
2 pješačka bojna, četa E u LCA 722
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,356
2 pješačka bojna čete, četa E, kormilo kormila u LCA 888
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta1,186
2 pješačka bojna, četa E u LCA 862
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Točno mjesto
Posjeta992
2 pješačka bojna Ranger, satnija E LCA 861. godine
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta894
XXX korpus (UK) sletio je na Dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta767
82 Baterija (UK) sletjela je na Dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta647
7 vojnika GHQ RE sletjelo je na Dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta703
394 Baterija (UK) sletjela je na Dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,109
395 Baterija (UK) sletjela je na Dan D u Normandiji u Francuskoj
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,091
320 Baterija (UK) sletjela je na Dan D u Normandiji u Francuskoj