V (5.) korpus (SAD)RSS

V (5.) korpus (SAD)
Sakrij kartu
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta827
V (5.) topnička, štabna i stožerna baterija korpusa boravila je u Norton Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,020
V (5.) topnička, stožerna i stožerna baterija korpusa boravila je u Norton Somersetu 28. travnja 1944.
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta956
V (5.) topnička, štabna i stožerna baterija korpusa boravila je u Norton Somersetu 31. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta917
V (5.) artiljerijski korpus, stožer i sjedište korpusa boravili su u Nortonu Somersetu 27. kolovoza 1944.
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta834
V (5.) kontraobavještajni odred korpusa boravio je u Nortonu Somersetu 28. travnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta878
Stožer V (5.) korpusa boravio je u Nortonu Somersetu 28. travnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta891
Sjedište V (5.) korpusa, Sjedište satnije boravilo je u Norton Somersetu 28. travnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta854
Sjedište V (5.) korpusa, stožerna satnija, stražarnica boravila je u Nortonu Somersetu 28. travnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta804
Stožer V (5.) korpusa, satnija satnije, medicinski odred boravio je u Norton Somersetu 28. travnja 1944.
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta920
Stožer V (5.) korpusa, satnija, vod vojne policije boravio je u Nortonu Somersetu 28. travnja 1944.
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta904
V (5.) korpus, Protuobavještajni odred korpusa boravio je u Nortonu Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta801
V (5.) korpus, Protuobavještajni odred korpusa boravio je u Nortonu Somersetu 30. ožujka 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta818
V (5.) korpus, Guardhouse je boravio u Norton Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta900
V (5.) korpus, Guardhouse je boravio u Norton Somersetu 30. ožujka 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta789
V (5.) korpus, Sjedište satnije boravilo je u Norton Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta811
V (5.) korpus, Sjedište satnije boravilo je u Norton Somersetu 30. ožujka 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta857
V (5.) korpus, stožerna satnija, medicinski odred boravio je u Norton Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta843
V (5.) korpus, sjedište je boravilo u Norton Somersetu 25. svibnja 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta783
V (5.) korpus, sjedište je boravilo u Norton Somersetu 30. ožujka 1944
Norton, Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo
Norton, Somerset
Grad | Područje
Datum
Posjeta871
V (5.) korpus, sjedište je boravilo u Norton Somersetu 31. svibnja 1944