XIX (19.) korpus (SAD)RSS

XIX (19.) korpus (SAD)
Sakrij kartu
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta960
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište baterije boravila je u kampu Knook Wiltshire 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta993
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište baterije boravila je u kampu Knook u Wiltshireu 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,475
Artiljerija XIX. (19.) korpusa boravila je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta970
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta965
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 31. svibnja 1944. godine
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta976
XIX (19.) korpus protuobavještajnog korpusa boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,048
Stožer XIX (19.) korpusa, sjedište satnije, boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta973
Stožer XIX (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta908
Stožer XIX (19.) korpusa, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,139
Stožer XIX (19.) korpusa, vod vojne policije boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,018
XIX (19.) korpus, topništvo, sjedište baterije boravili su u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta989
XIX (19.) korpus, topništvo, stožer boravio je u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,054
XIX (19.) korpus, kontraobavještajni korpus boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta946
XIX. (19.) korpus, Sjedište satnije boravilo je u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta992
XIX. (19.) korpus, sjedište satnije boravilo je u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,594
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,545
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta946
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 31. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta941
XIX (19.) korpus, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta970
XIX (19.) korpus, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 30. ožujka 1944