XIX (19.) korpus (SAD)RSS

XIX (19.) korpus (SAD)
Sakrij kartu
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta695
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište baterije boravila je u kampu Knook Wiltshire 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta717
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište baterije boravila je u kampu Knook u Wiltshireu 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta990
Artiljerija XIX. (19.) korpusa boravila je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta694
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta707
Artiljerija XIX. (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 31. svibnja 1944. godine
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta716
XIX (19.) korpus protuobavještajnog korpusa boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta738
Stožer XIX (19.) korpusa, sjedište satnije, boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta685
Stožer XIX (19.) korpusa, sjedište je boravilo u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta650
Stožer XIX (19.) korpusa, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta843
Stožer XIX (19.) korpusa, vod vojne policije boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 28. travnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta770
XIX (19.) korpus, topništvo, sjedište baterije boravili su u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta739
XIX (19.) korpus, topništvo, stožer boravio je u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta800
XIX (19.) korpus, kontraobavještajni korpus boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta658
XIX. (19.) korpus, Sjedište satnije boravilo je u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta721
XIX. (19.) korpus, sjedište satnije boravilo je u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta1,007
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta985
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 30. ožujka 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta661
XIX (19.) korpus, sjedište je boravilo u kampu Knook Wiltshire 31. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta661
XIX (19.) korpus, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 25. svibnja 1944
Knook Camp, Wiltshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
Knook Camp, Wiltshire
Grad | Područje
Datum
Posjeta700
XIX (19.) korpus, medicinski odred boravio je u kampu Knook u Wiltshireu 30. ožujka 1944