05 | 7. - 13. lipnja 1944. - LinkupRSS

Sakrij kartu
Arromanche-les-Bains, Francuska
Arromanche-les-Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
Posjeta1,823
Plaža Omaha, Francuska
Plaža Omaha
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta2,514
Arromanche-les Bains, Francuska
Arromanche-les Bains
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta1,861
Pointe du Hoc, Francuska
Pointe du Hoc
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi na ovom području
Posjeta2,408
Bayeux, Francuska
Bayeux
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta2,279
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
Posjeta1,700
Normandija, Francuska
Normandija
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Nekoliko lokacija
Posjeta1,382
Karta i pregled 7.-13. Lipnja 1944. - Linkup