Grupe vojske: Svi oglasi 

Rezultati 1081 - 1100 od 1303 Ova kategorija · Svi oglasi
Filter oglasi ...
Sakrij kartu
Wenduine iz Francuske
Wenduine
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Zaljubljenost od 1. do 8. novembra
Posjeta415
Wenduine iz Francuske
Wenduine
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Zaljubljenost od 1. do 8. novembra
Posjeta437
Wenduine iz Francuske
Wenduine
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
operacija
  • Zaljubljenost od 1. do 8. novembra
Posjeta584
Zoutelande, Nizozemska
Zoutelande
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,325
Zoutelande, Nizozemska
Zoutelande
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta13,687
Westkapelle, Nizozemska
westkapelle
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,217
Breskens, Nizozemska
Breskens
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta503
Breda, Nizozemska
Breda
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta412
Broj 47 Royal Marine Commando Povratak u Bredu
Oosterhout, Nizozemska
Oosterhout
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta512
Br. 47 Royal Marine Commando Patrols u Oosterhoutu
ZOUTELANDE, Nizozemska
SOLINA
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta786
Br. 47 Royal Marine Commando Walcheren (ZOUTELANDE) do 8. svibnja 1945
SREDNJI BURG, Nizozemska
SREDNJI BURG
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta544
Br. 47 Royal Marine Commando Walcheren (SREDNJI BURG) do 8. svibnja 1945
Veere, Nizozemska
Veere
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta643
Br. 47 Royal Marine Commando Walcheren (VEERE) do 8. svibnja 1945
FLUSHING, Nizozemska
ISPIRANJE
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta902
Br. 47 Kraljevski mornarički komandos Walcheren (LJEPANJE) do 8. svibnja 1945
Capelle, Nizozemska
Capelle
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta603
Br. 47 (Royal Marine) Commando, treći neuspjeli pokušaj Kapelsche Veer
CRISTOT, Francuska
CRISTOT
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,434
Četvrta / sedma gardijska borba Dragoon-a kod Christota
Plaža Gold, Francuska
Zlatna plaža
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,554
Slijetanje 56. pješačke brigade na plažu Gold
Plaža Gold, Francuska
Zlatna plaža
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta503
4. / 7. kraljevska garda Dragoon iskrcala se na Gold Beach
Creuilly, Francuska
Creuilly
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,732
4./7. Oslobađanje Creullyja iz gardijske kraljevske dragune.
Crepon, Francuska
Crepon
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta966
4. / 7. kraljevska dragonska garda do Crepona
Hermanville, Francuska
Hermanville
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,014
92. (Loyals) laka protuzrakoplovna pukovnija, Kraljevska artiljerija iskrcala se na Mač