Supermarine SpitfireRSS

Supermarine Spitfire
Sakrij kartu
Caen, Francuska
Caen
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta618
Engleski kanal, Engleski kanal
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,331
Let Spitfire IX BS474 i leteći časnik KP Marshall 1943-06-17
Falaise, Francuska
Falaise
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,017
Engleski kanal, Engleski kanal
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,456
Engleski kanal, Engleski kanal
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,765
Let Spitfire Vb nepoznat i leteći časnik JD McCarthy 1944.-05
Berck, Francuska
Berck
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta3,003
Let Spitfire IX MH978 i potporučnika FF Colloredo-Mansfeld 1944.-01.
English Channel, Ujedinjeno Kraljevstvo
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,386
Let Spitfire Vc AR612 i vođe eskadrila BJE Lane 1942-12-13
Hesdina iz Francuske
Hesdin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,552
Falaise, Francuska
Falaise
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,041
Dieppe, Francuska
Dieppe
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta2,827
Overhespen, Belgija
Lebdeći iznad
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,609
Let Spitfire XII EN622 i nalogodavac PW Chattin 1944.-09
Banvillela-la Campagne, Francuska
Banvillela-la Campagne
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,951
Nizozemska obala, Nizozemska
Nizozemska obala
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,847
Sjeverno more u blizini Texela, Nizozemska
Sjeverno more u blizini Texela
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,615
De Rips, Nizozemska
The Rips
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,402
Spitfire izgubljen u Ripsu (aerodrom) 05-10-1944 (SGLO ref: T4457A)
Hengeloschestraat, Noord-Berghuizen Oldenzaal, Nizozemska
Sjeverne planinske kuće Oldenzaal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,466
Engleski kanal, Engleski kanal
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,563
Ušće Somme, Francuska
Ušće ušća
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,663
La Manche, Francuska
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,547
Engleski kanal, Engleski kanal
Engleski kanal
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Još nema statusa
Posjeta1,743