Euro LancasterRSS

Euro Lancaster

Euro Lancaster

Sakrij kartu
Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,001
Avro Lancaster I (DV334 WS-C) u misiji u Berlin 1943-12-03
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,564
Avro Lancaster I (DV337 PO-N) u misiji u Berlin 1943.-11
-, Leipzig, Njemačka
Leipzig
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta859
Avro Lancaster I (DV338 JO-C) u misiji u Leipzig 1944. 02. 20
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta597
Avro Lancaster I (DV339 QR-W) u misiji u Berlin 1943.-11
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta674
Avro Lancaster I (DV341 AE-C2) u misiji u Berlin 1943.-11
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta657
Avro Lancaster I (DV342 UL-G2) u misiji u Berlin 1943-12-17
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta649
Avro Lancaster I (DV343 BQ-X2) u misiji u Berlin 1943-12-24
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta732
Avro Lancaster I (DV344 QR-V) u misiji u Berlinu 1944-01-02
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,010
Avro Lancaster I (DV345 BQ-) u misiji u Berlinu 1944-01-02
-, Wesseling, Njemačka
Wesseling
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta656
Avro Lancaster I (DV360 EM-U) u misiji u Wesseling 1944-06-22
-, Saint-Leu-d'Esserent, Francuska
Saint-Leu-d'Esserent
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta711
Avro Lancaster I (DV363 VN-K) u misiji u Saint-Leu-d'Esserent 1944-07-08.
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta903
Avro Lancaster I (DV364 CF-D) u misiji u Berlinu 1944.-01
-, Duisburg, Njemačka
Duizburg
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta820
Avro Lancaster I (DV365 UL-Z2) u misiji u Duisburg 1944-05-22
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,021
Avro Lancaster I (DV366 VN-R) u misiji u Berlin 1943.-11
-, Versailles, Francuska
Versailles
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta1,082
Avro Lancaster I (DV367 AS-T) u misiji u Versaillesu 1944-06-08
-, Braunschweig, Njemačka
Brunswick
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta749
Avro Lancaster I (DV369 EM-D) u misiji u Braunschweig 1944-01-15
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta664
Avro Lancaster I (DV370 EM-L) u misiji u Berlinu 1944-01-02
-, Berlin, Njemačka
Berlin
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta749
Avro Lancaster I (DV371 EM-M) u misiji u Berlinu 1944-01-01
-, Wilhelmshaven, Njemačka
Wilhelmshaven
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta698
Avro Lancaster I (DV373 PO-) u misiji u Wilhelmshaven 1944-05-09
-, Revigny-sur-Ornain, Francuska
Revigny-sur-Ornain
Grad | Područje
Datum
Koordinate statusa Lokacija se nalazi u (blizini) grada ili mjesta
Posjeta882
Avro Lancaster I (DV374 JO-B) u misiji u Revigny-sur-Ornain 1944-07-19