U pravu ste. Znao sam to kao što vidite kamen. Hvala!