Moj je otac bio navigator Les Burton. Imam njegovu ratnu knjigu dnevnika i dnevnik ratnih zarobljenika i priču o noći kada su oboreni. Fotografije su tiskane u londonskom časopisu Illustrated pa se nekoliko članova posade nalazi na uzletištu i u sali za brifinge