Američki korpus predvođen dvjema oklopnim divizijama projurio je pokraj Avranchesa i brzo pregazio Bretanju, prisiljavajući nekolicinu tamošnjih njemačkih jedinica koje već nisu predane Normandiji u utvrđene obalne enklave.

Daljnje mobilne kolone progurale su se kroz prazninu Avranchesa i krenule prema jugu i istoku, neki su se zakačili prema Argentanu kako bi zarobili Nijemce koji su ostali u Normandiji, dok su drugi gurali prema Le Mansu radi dubljeg prodora.
Očajni njemački protunapad na Mortainu pokušao se probiti do mora i podijeliti saveznike dva, ali je vraćen natrag nakon žestokih borbi.

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže