Kanadski diverzijski napad jugoistočno od Caena 25. srpnja uvukao je njemačke rezerve u glavni protunapad, dok je bombardiranje tepiha južno od Saint-Lôa s više od 4,200 tona streljiva zaprepastilo Nijemce u tom sektoru. 

Nakon dana teške borbe, njemačka se linija zgužvala, a američke oklopne kolone probijale su se kroz olupine sve bržim tempom.
Coutance su pali 28., a Avranches 30. godine.

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže