Savezničke ofenzive usredotočile su se na Cherbourg i Caen.

9., 79. i 4. pješačka divizija borile su se kroz zastrašujuće utvrde i žestok otpor kako bi zauzele Cherbourg.

Sama luka pala je 27., a rezidualni otpor bio je ispražnjen do kraja mjeseca.

U međuvremenu su 1., 2., 29., 30. i 90. pješačka divizija i 82. i 101. zrakoplovna divizija održavale agresivnu obranu u svojim sektorima, štiteći stražnji dio napada na Cherbourg, produbljujući iscrpljivanje Nijemaca i pokrivajući nagomilavanje za ofanzivu izbijanja.

2. oklopna divizija nastavila je kao pokretna pričuva, po potrebi raspoređujući pojačanje u divizije u liniji.
Treća oklopna divizija i 3. pješačka divizija stigle su i rasporedile se, a 83. je zamijenila 83. kod Carentana.
Napadi Commonwealtha u blizini Caena povukli su lavovski dio njemačkih oklopnih snaga i prisilili ih da raspoređuju po dijelovima, umjesto da vrše dogovorene protuudare.

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže