Naglasak je preusmjeren na pretjerano upravljanje poluotokom Cotentin i izoliranje luke Cherbourg.

9., 79. i 90. pješačka divizija i 82. zrakoplovna divizija napali su zapadno od obale plaže Utah kako bi poluotok presjekli na dva dijela.
Potom su se 90. i 82. okrenuli prema jugu kako bi blokirali potencijalne protunapade, dok su se 9. i 79. divizija okrenule prema sjeveru prema Cherbourgu.
Četvrta pješačka divizija nastavila je napade duž istočne obale kako bi se zatvorila i na Cherbourg.
101. zrakoplovna divizija i 30. pješaštvo izvodili su ograničene napade i održavali aktivnu obranu koja je osiguravala Karentan i vitalnu vezu između snaga koje su djelovale na poluotoku Cotentin i ostatka šire plaže.
29. i 2. pješačka divizija pogurale su snažan otpor prema Saint-Lôu, dok je 1. pješačka divizija osigurala desni bok snaga Commonwealtha angažirane u teškim borbama oko Caena.
2. oklopna divizija služila je kao mobilna pričuva i slala je podređene elemente za pojačavanje napada sestrinskih jedinica.

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže