Nešto iza ponoći 82. i 101. zrakoplovna divizija skočile su u Normandiju kako bi osigurale mostobrane i izlaze s plaže prije glavnog amfibijskog napada.

Počevši od 0630. 1. i 29. pješačka divizija uletjele su na obalu na plažu Omaha protiv žestokog otpora.
Počevši od 0700:4, četvrta pješačka divizija svladala je manje učinkovitu oporbu koja je osiguravala plažu Utah, dijelom i zbog smetnji koje je zračno desant izazvao.
Do kraja dana Amerikanci su bili sigurno na kopnu u Utahu, a Snage Commonwealtha na plažama Gold, Juno i Mač.
Držanje na plaži Omaha bilo je manje sigurno, jer su se borbe nastavljale tijekom noći između 6. i 7. lipnja.

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže