Sastav iz 2021. sa snimkama mojih posjeta Francuskoj i Britaniji. Počast veteranima Normandije. Njihova posljednja službena parada u Londonu.   

 

Komentari (0)

Još nema komentara objavljenih ovdje

Ostavite svoje komentare

  1. Objavljivanje komentara kao gost.
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže